Jestem Kobietą w drodze do siebie od wielu lat. Widzę jak praca nad sobą i zdobywanie nowych umiejętności wpływa na jakość mojego życia. Towarzyszę Kobietom w rozwoju od 7 lat. Rozumiem ich punkt widzenia, wrażliwość, wyzwania, dlatego to praca właśnie z Kobietami jest mi tak bliska.

Najbliższe mojemu sercu są tematy takie jak:

  • tożsamość kobieca
  • poczucie własnej wartości
  • odwaga
  • obraz siebie
  • życie w zgodzie z wartościami
  • komunikacja ( i jej różne aspekty)

Jako trenerka pracuję w oparciu o Model Uczenia się przez Doświadczenie.  (Experiential Learning Model). Jednym z bardziej istotnych elementów pracy warsztatowej jest dla mnie praktyczny wymiar działań warsztatowych, ale również bazowanie na własnych doświadczeniach, z których później wyciągane są wnioski przekształcane w życiową wiedzę, dająca możliwość wprowadzania zmian w swoje zachowanie.

Moje autorskie warsztaty bazują na wielu latach pracy z kobietami, którym towarzyszyłam, które obserwowałam, i których słuchałam.  Projektowane są one według analizy potrzeb. Kluczowa jest dla mnie różnorodność technik i metod szkoleniowych, umożliwiająca jak największe zaangażowanie uczestniczek i uczestników. Jestem zakochana bez reszty w pracy warsztatowej opartej na metaforze, włączającej techniki fototerapeutyczne.

To przestrzeń do bycia w prawdziwe z poczuciem bezpieczeństwa, że w końcu mogą się odsłonić. Bez oceny. Bez krytyki. Bez lęku przed odrzuceniem.

W czasie prowadzenia szkoleń uwzględniam proces grupowy. Procesy zachodzące w grupie są ściśle powiązane i wpływają na warstwę merytoryczną szkolenia. Bardzo istotnym i nieodłącznym elementem warsztatów jest dla mnie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i życzliwej atmosfery wszystkim uczestnikom.

Jestem również otwarta na przygotowanie warsztatów, szkoleń specjalnie na potrzeby konkretnej grupy.
Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany zapraszam do kontaktu ze mną.